Kunskapsnav Animalieproduktion ska stärka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft inom svensk animalieproduktion. Detta genom att skapa en kunskapsplattform som ska sammanlänka aktuell forskning med lantbrukare och dess rådgivare.

Allmänt

Om oss

Kunskapsnav animalieproduktion bildades under 2023 på uppdrag av regeringen, med syftet att stärka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraften inom svensk animalieproduktion. Navet ska sammanställa aktuell forskning och göra den tillgänglig för lantbrukarna och deras rådgivare i en webbaserad kunskapsdatabas och vara…

Läs mer
Ekonomi Nöt

Ekonomi att hålla dina djur rena

Rena djur är inte bara en fråga om djurhälsa eller djurskydd. Det finns en direkt koppling till gårdens ekonomi. Som djurägare kan du spara pengar och samtidigt hålla djuren rena

Läs mer

World AG Expo

En av Kunskapsnavs animalieproduktions uppgifter är att bevaka vad som händer i omvärlden. I april besökte vi USA för att titta närmare på stallbyggnation och besöka World AG Expo, en av världens största lantbruksmässor. Häng med på en serie studiebesök…

Läs mer

Senaste nyheterna

Allmänt Ekonomi Nöt

20 juni

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

I Navets tredje nyhetsbrev kan du läsa om hur du möter oss i Borgeby på Borgeby fältdagar, lite mer om projektet om djurvälfärd och om kunskapsrundan som ska hållas där. Om du inte får vårt nyhetsbrev i din brevlåda kan…

Läs mer

20 juni

Handfasta råd för ökad djurvälfärd

Det finns mycket forskning och information om hur du som lantbrukare ska arbeta för en god djurvälfärd, men den kan ofta vara svår att både hitta och värdera.  RISE arbetar med projektet ”Informationsaktiviteter för ökad djurvälfärd inom lantbruket”, som har som…

Läs mer
Allmänt

12 juni

Borgeby fältdagar bjuder på kunskapsrunda

I samband med Borgeby fältdagar har Kunskapsnav animalieproduktion, tillsammans med övriga lantbruksnav satt samman en kunskapsrunda. Syftet är att besökarna på fältdagarna ska få en chans att möta de fyra olika aktörer som jobbar med kunskapsutveckling inom svenskt lantbruk. Det…

Läs mer