Kunskapsnav animalieproduktion bildades under 2023 på uppdrag av regeringen, med syftet att stärka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraften inom svensk animalieproduktion. Navet ska sammanställa aktuell forskning och göra den tillgänglig för lantbrukarna och deras rådgivare i en webbaserad kunskapsdatabas och vara en aktiv del i förmedlingen av kunskap till lantbruk och rådgivningsföretag.

Kunskapsnav animalieproduktion är ett komplement och stöd till de rådgivare som redan verkar på den svenska marknaden. Navet ska även analysera och sammanställa de behov som branschen har när det gäller ny forskning och kunskapsutveckling, med universitet och forskningsfinansiärer som målgrupp. 

Genom att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap till det svenska lantbruket och dess rådgivare, bidrar Navet till att den svenska produktionskapaciteten ökar, att de svenska animalieproducenterna får en stärkt konkurrenskraft samt att sårbarheten in den svenska livsmedelsproduktionen minskar. Allt med bibehållen hänsyn till den svenska djurskyddslagstiftningen.

Kunskapsnav animalieproduktion startades som en organisation i RISE – Research Institutes of Sweden under våren 2023. Sedan dess har experter anställts inom grisproduktion, nötproduktion, mjölkproduktion och stallbyggnad. Det finns även en expert inom företagsekonomi och rekrytering ska ske inom får, fågel och äggproduktion. Därutöver består Navet av eventkoordinator, kommunikatörer, projektledare och en chef. 

Analysgrupper

Till sin hjälp formerar Navet en analysgrupp inom varje djurslag och ämnesområde. Denna analysgrupp ska vara med och ge inspel till vilka områden och ämnen som behöver täckas, samt analysera vilken kunskap som behöver tas fram för att stärka lantbruket. 

Kunskapsbasen

Kunskapsbasen, som samlar kunskapen på webben, kommer att lanseras under hösten 2024. Den kommer att bli den centrala del där både lantbrukare och rådgivare ska kunna hitta den senaste forskningen och relevant kunskap, skriven på ett sätt så att den är tillgänglig för respektive målgrupp. Kunskapsbasen tas fram i samarbete med rådgivningsorganisationerna i Sverige.

Kontaktperson

Roger Eriksson

Kommunikationsansvarig
roger.eriksson@ri.se
+46 10 251 39 04

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Allmänt

Borgeby fältdagar bjuder på kunskapsrunda

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Allmänt

Navets andra nyhetsbrev ute nu

Läs mer
Visa alla nyheter