Svensk äggproduktion ligger i framkant gällande djuromsorg och strävar efter att ständigt utvecklas för att bibehålla och stärka produktion som finns, samtidigt som produktivitet och lönsamhet behöver vara konkurrenskraftig gentemot den europeiska produktionen. Kunskapsnavet ska, tillsammans med alla Sveriges äggproducenter, stärka den inhemska produktionen genom ett aktivt arbete med företrädare för äggbranschen.  

Vi ska söka efter kunskap internationellt såväl som studera forskning och samla kunskap som redan finns, och därigenom kvalitetssäkra och publicera kunskap som driver svensk äggproduktion framåt, gällande äggproduktion, djurhälsa och -välfärd, avel, foder, ny teknik och företagande. Detta för en framtida hållbar svensk animalieproduktion, som bidrar till god djurvälfärd och arbetsmiljö, tillsammans med en god lönsamhet. Vi vill initiera försök på gårdar för att säkerställa att kunskapen är praktiskt genomförbar inom den svenska äggproduktionen. 

Kunskapsnavets experter arbetar gränsöverskridande både genom den samlande expertis som finns inom Kunskapsnavet, och genom att aktivt söka upp experter som bidrar till den hållbara utveckling som ger långsiktig produktivitet och lönsamhet. 

Kontaktperson

Victoria Olin

Expert företagsekonomi
victoria.olin@ri.se
010-5165301

Relaterade nyheter

Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Visa alla nyheter