Svensk mjölkproduktion ligger i framkant gällande djuromsorg och strävar efter att ständigt utvecklas för att bibehålla och stärka produktion som finns, samtidigt som produktivitet och lönsamhet behöver vara konkurrenskraftig gentemot den europeiska produktionen. Kunskapsnavet ska, tillsammans med alla Sveriges mjölkproducenter, stärka den inhemska produktionen genom ett aktivt arbete med företrädare för mjölkbranschen.  

Vi ska söka efter kunskap internationellt såväl som studera forskning och samla kunskap som redan finns, och därigenom kvalitetssäkra och publicera kunskap som driver svensk mjölkproduktion framåt, gällande mjölkproduktion, djurhälsa och -välfärd, avel, foder, ny teknik och företagande. Detta för en framtida hållbar svensk animalieproduktion, som bidrar till god djurvälfärd och arbetsmiljö, tillsammans med en god lönsamhet. Vi vill initiera försök på mjölkgårdar för att säkerställa att kunskapen är praktiskt genomförbar inom den svenska mjölkproduktionen. 

Kunskapsnavets experter arbetar gränsöverträdande både genom den samlande expertis som finns inom Kunskapsnavet, och genom att aktivt söka upp experter som bidrar till den hållbara utveckling som ger långsiktig produktivitet och lönsamhet. 

Kontaktperson

Emma Olsson

Expert mjölkproduktion
emma.olsson@ri.se
010 251 39 03

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Ekonomi Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Från noll till 100 på 40 år

Läs mer
Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Korsventilation för ökad komfort i stallet

Läs mer
Mjölk

Klimatförändringar kommer att öka värmestressen hos svenska mjölkkor

Läs mer
Visa alla nyheter