Sverige har en bra får- och lammproduktion med god djurhälsa där djuren har möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Djuren förädlar gräs till kött, skinn, ull och mjölk som blir ost samt betar marker och bidrar till ett öppet landskap. Uppdraget för Kunskapsnav animalieproduktion är att stärka produktivitet och lönsamhet i svensk får- och lammproduktion genom kunskapsutveckling som främjar en hållbar produktion. 

Kunskapsnav animalieproduktion ska arbeta tillsammans med representanter för får- och lammproducenterna och föra kunskapsutvecklingen framåt. Kunskapsnavets experter arbetar gränsöverskridande både genom den samlande expertis som finns inom Kunskapsnavet, och genom att aktivt söka upp experter som bidrar till den hållbara utveckling som ger långsiktig produktivitet och lönsamhet. 

Kunskapsnav animalieproduktion arbetar med omvärldsbevakning av internationell och aktuell kunskap samt med att identifiera lantbrukares behov, som är grunden för att överföra relevant och användbar kunskap till får- och lammproducenter. Under 2024 bygger navets experter upp samarbete med en grupp representanter för lantbrukare, rådgivare, bransch, myndigheter och forskare för att identifiera lantbrukares behov.  För att göra arbetet tillgängligt och synligt kommer lantbrukare att involveras i olika forum. Kunskapsöverföringen sker på olika sätt, exempelvis kurser, nyhetsbrev, praktiska försök på gård, test och demonstration.

Kontaktperson

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Visa alla nyheter