Kunskapsnav animalieproduktion har som uppdrag att stärka området stallbyggnation för att säkerställa att det byggs konkurrenskraftiga och lönsamma stallar till animalieproduktion. Stallbyggnation inkluderar flera produktionsgrenar inom svensk animalieproduktion; fågel, får/lamm, gris, mjölk, nöt, och äggproduktion.  Målet är att skapa ett nationellt forum där byggfrågor diskuteras och att bidra till informationsspridning. Kompetensförsörjning är något som nämns i Jordbruksverkets utredning från 2018 ”Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande”, och det kommer vara ett av de första fokusområdena.

Under hösten 2023 invigdes navet och den första stallbyggnations workshopen anordnades i Nässjö i december. Syftet med workshopen var att lyssna på branschens idéer för att stärka svensk stallbyggnation. Drygt 50 engagerade aktörer deltog med en stark vilja att förbättra och fortsätta utveckla området stallbyggnation. 

Inom området stallbyggnation kommer Navet att erbjuda workshops, virtuella och fysiska studiebesök och nyheter samt inspiration. Idéer och lösningar från andra länder kommer undersökas och utvärderas efter svenska förhållanden. Utöver det vill navet initiera tester på gårdar för att undersöka och jämföra olika typer av lösningar under svenska förhållanden.

Under vintern 2024 kommer Navet arrangera en byggkonferens under en heldag, mer info kommer under våren. 

Kontaktperson

Sofia Lindkvist

Expert stallbyggnad
sofia.lindkvist@ri.se
0730-232951

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Två verktyg för bättre boxhygien hos slaktgrisar

Läs mer
Visa alla nyheter