De företagsekonomiska aspekterna är del av alla produktionsgrenar på ett eller annat sätt. En utveckling av produktionen får både ekonomiska konsekvenser, men oftast resulterar det också i en förändrad produktivitet. Företagsekonomi innefattar även mjuka värden såsom organisation och ledarskap samt visioner och målbilder för vart man som företagsledare vill ta sitt företag. Ett lantbruksföretags ekonomi innefattar oftast inte bara animalieproduktionen utan även andra verksamhetsgrenar som finns på gården, vilket gör att det finns olika saker som är rätt för olika företag. Det gäller att hitta balansen i företaget för att nå bästa ekonomiska lönsamheten. Kunskapsnav animalieproduktion kommer därför att samarbeta med andra kunskapsnav just av den anledningen. För företagsekonomiska frågor kommer vi samarbeta med Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap som drivs av SLU.

För Kunskapsnav animalieproduktion är det också viktigt att när vi arbetar med att sammanställa kunskap även fundera på det ekonomiska perspektivet. Därför kommer de företagsekonomiska aspekterna vävas in i alla typer av animalieproduktion och arbeta genomgående i navet.  Marknaden ändras ständigt och våra beräkningar ska därför vara en vägledning till lantbrukaren så att det blir enkelt att sätta in gårdens siffror i de beräkningar vi gör. Investeringar sker ständigt i ett företag, så även inom animalieproduktionen, vilka beslut ska tas beroende på om det är en större investering så som att bygga ett nytt stall, eller den lite mindre investeringen så som att mekanisera en funktion för att spara arbetstid. 

Kontaktperson

Victoria Olin

Expert företagsekonomi
victoria.olin@ri.se
010-5165301

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ekonomi Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Från noll till 100 på 40 år

Läs mer
Ekonomi

Vad kostar det att ha anställda?

Läs mer
Visa alla nyheter