Svensk nötproduktion ligger i framkant gällande djuromsorg och strävar efter att ständigt utvecklas för att bibehålla och stärka den produktion som finns, samtidigt som produktivitet och lönsamhet behöver vara konkurrenskraftig gentemot den europeiska produktionen. Kunskapsnavet ska, tillsammans med alla Sveriges nötproducenter, stärka den inhemska produktionen genom ett aktivt arbete med företrädare för branschen.  

Vi ska söka efter kunskap internationellt såväl som nationellt, studera forskning och samla kunskap som redan finns, och därigenom kvalitetssäkra och publicera kunskap som driver svensk nötproduktion framåt, gällande produktion, djurhälsa och -välfärd, avel, foder, ny teknik och företagande. Detta för en framtida hållbar svensk animalieproduktion, som bidrar till god djurvälfärd och arbetsmiljö, tillsammans med en god lönsamhet. Vi vill initiera försök på nötgårdar för att säkerställa att kunskapen är praktiskt genomförbar inom den svenska nötproduktionen. 

Kunskapsnavets experter arbetar gränsöverskridande både genom den samlande expertis som finns inom Kunskapsnavet, och genom att aktivt söka upp experter som bidrar till den hållbara utveckling som ger långsiktig produktivitet och lönsamhet. 

Kontaktperson

Elisabeth OHara

Expert nöt
elisabeth.ohara@ri.se
010-516 59 46

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Mjölk Nöt

Korsningskvigor optimeras med rätt faderras och uppfödningsmodell

Läs mer
Mjölk Nöt

En hög mjölkgiva = en biologisk normal giva

Läs mer
Visa alla nyheter