Svensk grisproduktion ligger i framkant gällande djuromsorg och strävar efter att ständigt utvecklas för att bibehålla och stärka produktion som finns, samtidigt som produktivitet och lönsamhet behöver vara konkurrenskraftig gentemot den europeiska produktionen. Kunskapsnavet ska, tillsammans med alla Sveriges grisföretagare, stärka den inhemska produktionen genom ett aktivt arbete med företrädare för grisbranschen.  

Vi ska söka efter kunskap internationellt såväl som studera forskning och samla kunskap som redan finns, och därigenom kvalitetssäkra och publicera kunskap som driver svensk grisproduktion framåt, gällande grisproduktion, djurhälsa och -välfärd, avel, foder, ny teknik och företagande. Detta för en framtida hållbar svensk animalieproduktion, som bidrar till god djurvälfärd och arbetsmiljö, tillsammans med en god lönsamhet. Vi vill initiera försök på grisgårdar för att säkerställa att kunskapen är praktiskt genomförbar inom den svenska grisproduktionen. 

Kunskapsnavets experter arbetar gränsöverträdande både genom den samlande expertis som finns inom Kunskapsnavet, och genom att aktivt söka upp experter som bidrar till den hållbara utveckling som ger långsiktig produktivitet och lönsamhet. 

Kontaktperson

Maria Eriksson

Expert gris
maria.eriksson@ri.se
010-516 65 37

Relaterade nyheter

Gris

Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Foder Gris

Ensilage i foderstaten till slaktgrisar

Läs mer
Visa alla nyheter