En hög mjölkgiva = en biologisk normal giva

2024-02-21

Kalven är framtiden i produktionen och det finns några nyckelfaktorer för en framgångsrik kalvuppfödning. Professor Catarina Svensson, SLU, delade under Växadagarna i Umeå med sig av sina bästa tips; en hög mjölkgiva och gradvis avvänjning. 

Antal liter mjölk per dygn till kalven är en omdiskuterad fråga och praxis skiljer sig mellan gårdar och rådgivare. Det finns studier[1] som har undersökt vid vilken giva (mängd mjölk) som kalven är nöjd, alltså undersökt antal gånger kalven har besökt kalvamman när dagsgivan är uppnådd. Vid dygnsgivor om sex eller åtta liter mjölk besökte kalven kalvamman mellan 21 och 14 gånger till skillnad mot dygnsgivor om 10 eller 12 liter mjölk då besöken blev 9 eller 7 gånger. Fler besök till kalvamman kan visa på att kalven fortfarande är hungrig och inte nöjd. 

När utfodring av mjölk sker manuellt kan det vara svårt att dela upp givan i flera mindre portioner. Det finns en oro att en giva på mer än 2 liter mjölk per gång skulle påverka löpmagens kapacitet. Den oron stämmer inte enligt två studier[2],[3]där kalvar har kontraströntgatas före, under och efter stora mjölkmål. Dessa studier visade att ett frivilligt intag om 3.5-6.8 liter mjölk per utfodringstillfälle fungerade bra. Löpmagen tänjer sig och ett högt intag per utfodringstillfälle orsakade inte mjölk i våmmen. Forskarna upptäckte inte att en hög mjölkgiva skulle orsaka smärta eller obehag för kalven. Enligt Catarina Svensson är en hög mjölkgiva likställt med en biologisk normalgiva. En biologisk normalgiva ställer krav på gradvis avvänjning över en längre tid, två veckor för äldre kalvar och tre till fyra veckor för yngre kalvar. 

Tips för en framgångsrik kalvuppfödning

  • En hög daglig mjölkgiva om 10-12 liter
  • Gradvis avvänjning, ju högre mjölkgiva desto längre avvänjningstid

Läs mer:

  • Rosenberger, K., Costa, J.H.C., Neave, H.W., von Keyserlingk, M.A.G, and Weary, D.M. 2017. The effect of milk allowance on behavior and weight gains in dairy calves. Journal of Dairy Science. 100.1.504-512.
  • Ellingsen, K., Mejdell, C.M., Ottesen, N., Larsen, S., Grøndahl, A.M. 2016. The effect of large milk meals on digestive physiology and behaviour in dairy calves. Physiology & Behavior. 154.169-174.
  • Ellingsen-Dalskau, K., Mejdell, C.M., Holand, T., Ottesen, N., Larsen, S. 2020. Estimation of minimum tolerated milk temperature for feeding dairy calves with small- and large-aperture teat bottles: A complementary dose-response study. Journal of Dairy Science. 103.11.10651-10657.

[1] Rosenberger, K., Costa, J.H.C., Neave, H.W., von Keyserlingk, M.A.G, and Weary, D.M. 2017. The effect of milk allowance on behavior and weight gains in dairy calves. Journal of Dairy Science. 100.1.504-512.

[2] Ellingsen, K., Mejdell, C.M., Ottesen, N., Larsen, S., Grøndahl, A.M. 2016. The effect of large milk meals on digestive physiology and behaviour in dairy calves. Physiology & Behavior. 154.169-174.

[3] Ellingsen-Dalskau, K., Mejdell, C.M., Holand, T., Ottesen, N., Larsen, S. 2020. Estimation of minimum tolerated milk temperature for feeding dairy calves with small- and large-aperture teat bottles: A complementary dose-response study. Journal of Dairy Science. 103.11.10651-10657.

Ämnesord

Mjölk Nöt

Kontaktperson

Sofia Lindkvist

Expert stallbyggnad
sofia.lindkvist@ri.se
0730-232951

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Ekonomi Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Från noll till 100 på 40 år

Läs mer
Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Korsventilation för ökad komfort i stallet

Läs mer
Visa alla nyheter