Fiberströ till mjölkkor

2024-02-16

Fiberströ i liggbåsen till mjölkkor kan vara ett lönsammare och bättre alternativ än såg-/kutterspån. Förutsättningarna är att gården har fler än 150 kor och låg förekomst av bakterier i ladugården. 

Alternativa strömedel efterfrågas av lantbrukare när tillgången är ojämn och priset snabbt kan ändras. Kutter eller sågspån är ett vanligt strömedel till mjölkkor men som alternativ har fiberströ börjat användas. Fiberströ är gödselfiber från separerad gödsel som kan göras direkt på gården. Det ger en god liggkomfort och anses lättarbetat . Förekomst av bakterier i ströbädden är önskvärt låg och nu har det genomförts en studie som har undersökt förekomsten av bakterier i fiberströ jämfört med såg-/kutterspån och dess påverkan på mjölkkors produktion och välmående. Studien är genomförd under svenska förhållanden. 

17 gårdar som använde fiberströ i liggbåsen jämfördes med 17 gårdar som använde såg-/kutterspån. Det totala antalet bakterier i liggbåsen var högre hos de gårdar som använde fiberströ än de som används såg-/kutterspån, men i tankmjölken upptäcktes ingen skillnad. Klövhälsan ansågs bättre hos gårdarna med fiberströ eftersom antalet anmärkningar av klöveksem eller klövsulesår var lägre. Det kan bero på en bättre liggkomfort i liggbåsen och torrare gångar när fiberströ används. Eftersom bakterieförekomsten både i liggbåsen och i oanvänt fiberströ var högre än i såg-/kutterspån, bör fiberströ introduceras på gårdar med god djurhälsa för att inte riskera en ökad förekomst av bakterier. 

Tillverkning och förvaring av fiberströ kräver investeringar eller hyra av till exempel separator. I en besättning med drygt 150 kor, kan det vara lönsamt att investera i utrustning för att tillverka eget fiberströ. 

Läs mer:

Gård och djurhälsans Ströguide: stroguiden.pdf (gardochdjurhalsan.se)

Fiberströ till mjölkkor – effekt på djurvälfärd, djurhälsa, mjölkkvalitet och kostnaden för strömedel (slu.se)1

Ämnesord

Mjölk Stallbyggnad

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Visa alla nyheter