Förprövningsstatistik 2023

2024-02-12

Det har skett en försiktig ökning av antalet avgjorda förprövningar sedan år 2022 då antalet avgjorda ärenden nådde bottennivå. Jordbruksverket har sammanställt statistiken över antalet förprövningar utförda under år 2023

Antalet förprövade stallplatser kan vara en indikation på hur stark investeringsviljan är hos svenska animalieproducenter. För att bibehålla en långsiktig animalieproduktion krävs konkurrenskraftiga byggnader. År 2010 genomfördes 1660 stycken förprövningar sammanställt för hela landet, och år 2022 genomfördes 719 stycken. Den försiktiga ökningen till år 2023 med 728 stycken förprövningar kan betyda att den nedåtgående trenden är bruten. Jordbruksverket har räknat på investeringsnivåer som krävs för att produktionens storlek ska vara långsiktigt hållbar. Om en livslängd på 15 år antas för varje mjölkkoplats, krävs en investeringsnivå på 20 000 platser per år. År 2023 var investeringsnivån knappt 13 000 mjölkkoplatser. 

Den försiktiga ökningen i antal förprövningar inger hopp om framtiden, i dessa tider med höga produktionskostnader, stigande räntor och en osäker efterfrågan på marknaden. Förprövningen innebär att länsstyrelsen granskar byggnadsplanerna på förhand så att djurskyddsreglerna uppfylls. 

Läs mer:
Försiktigt ökad investeringsvilja i svensk animalieproduktion | Jordbruksverket (mynewsdesk.com)
Förprövnings­statistik – Jordbruksverket.se

Ämnesord

Stallbyggnad

Kontaktperson

Sofia Lindkvist

Expert stallbyggnad
sofia.lindkvist@ri.se
0730-232951

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Två verktyg för bättre boxhygien hos slaktgrisar

Läs mer
Visa alla nyheter