Optimal temperatur för kalvens välbefinnande 

2024-02-26

Rätt temperatur i kalvens omgivning är en viktig pusselbit för att det unga djuret ska få så bra förutsättningar som möjligt att växa sig starkt. För att lyckas med det finns ett väldigt enkelt verktyg, en helt vanlig väggtermometer.

I Sverige är det ett varierande klimat med varma somrar och kalla vintrar. Vid temperaturer lägre än 0°C eller högre än 21°C kan kalven behöva extra omsorg för bibehålla en hög djuromsorg. Temperatur och luftflöde i kalvboxen kan vara avgörande för andningsrelaterade sjukdomar, tillväxt och renlighet[1]. Den nyfödda kalven har en termoneutral zon omkring 10–26° C. Den termoneutrala zonen innebär den temperatur där kalven kan bibehålla sin kroppstemperatur med minimal energiomsättning. När kalven är en månad gammal klarar den av kallare klimat, då är kalvens termoneutrala zon mellan 0-23° C. Det innebär att temperaturer över eller under den termoneutrala zonen kommer öka energiomsättningen och påverka kalvens tillväxtförmåga och resistens mot sjukdomar. Vid kallare klimat kan långstråig halm användas för att hjälpa kalven att bibehålla värme. Halmen ska kunna täcka benen när kalven ligger ned, så att kalven kan krypa ned i halmen. Andra strömedel som kutterspån eller torv skapar inte samma möjlighet för kalven att boa ned sig. Ett kalvtäcke kan då fungera som ett komplement och hjälpa kalven att bibehålla sin termoneutrala zon. 

Kalv av Jerseyras som tittar in i kameran.
Foto: Lasse Angantyr

Temperaturer över kalvens termoneutrala zon, 26°C respektive 23°C, kan leda till värmestress. Täcken på värmestress är ökad andningsfrekvens, förhöjd kroppstemperatur och/eller minskad aptit. Redan vid 21°C kan tecken på värmstress upptäckas[2]. När temperaturen stiger under sommaren kan kalvarna behöva lite extra omvårdnad och tillsyn. Tillgång till skugga är viktigt vid högre temperaturer. Kalvar som hålls i kalvhydda kan behöva extra ventilation i hyddan om temperaturen är hög. I hyddan kan kalven undvika direkt solljus men utan ventilation kan temperaturen i hyddan stiga och ge värmestress. En kalv som blir värmestressad kan påverka kalvens tillväxt men även kommande laktationer. 

[1] Lago, A., McGuirk, S.M., Bennett, T.B., Cook, N.B & Nordlund, K.V. 2006. Calf respiratory disease and pen microenvironments in naturally ventilated calf barns in winter. Journal of Dairy Science. 89.4014-4025.

[2] Dado-Senn, B., Ouellet, V., Lantigua, V., Van Os, J., & Laporta, J. 2023. Methods for detecting heat stress in hutch-housed dairy calves in a continental climate. Journal of Dairy Science. 106:1039-1050.

Ämnesord

Mjölk Stallbyggnad

Kontaktperson

Sofia Lindkvist

Expert stallbyggnad
sofia.lindkvist@ri.se
0730-232951

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Visa alla nyheter