Upphandling av experter

2024-03-05

Kunskapsnav animalieproduktion har startat en upphandling av ett ramavtal med konsortium av experter, eller enskilda företag med adekvata resurser, inom animalieproduktion för att jobba tillsammans med Kunskapsnavet.

Länk till upphandlingen [Extern länk]

Kunskapsnav animalieproduktion har som syfte att stärka lönsamheten och produktiviteten inom svensk animalieproduktion genom kunskapsöverföring ut i det svenska lantbruket. Som ett led i det arbetet har kunskapsnavet nu utlyst en upphandling med önskan om att samla ett konsortium av expertorganisationer som kan leverera tjänster till navet. Syftet med det är att navet på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna leverera kunskap ut till branschen. Det ska också bidra till en ökad samverkan mellan branschens olika aktörer.

Då kunskapsnavets syfte är att sprida kunskap och information ut till det svenska lantbruket kommer leverantörerna i likhet med alla andra få möjlighet att nyttja resultaten och erfarenheterna från de upphandlade uppdragen. Kunskapsnavet ska med sin expertis se till att konsortiet utför tjänster som efterfrågas av lantbruket. 

Exempel på tjänster kan vara litteraturstudier, kartläggningar, bidrag till rådgivningsverktyg, hjälp med kommunikation och förmedling via olika media, bidrag till workshops eller konferenser. Alla exempel på tjänster finns listade i upphandlingsunderlaget. För att kunna kvalificera sig måste anbudsgivaren kunna leverera merparten av de tjänster som finns listade. De behöver också kunna uppvisa praktisk och akademisk kunskap inom respektive område. 

Omfattningen på uppdraget är satt till 5 miljoner kronor per år men det är svårt att uppskatta exakta volymer under ramavtalsperioden. Den uppskattade volymen är dock ett endast ett riktvärde.

Ämnesord

Allmänt

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Allmänt

Borgeby fältdagar bjuder på kunskapsrunda

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Allmänt

Navets andra nyhetsbrev ute nu

Läs mer
Visa alla nyheter