World Ag Expo: Micromist kyler stallet med vatten

2024-03-12

Micromist Systems jobbar med ett system för att kyla inomhusluften i stallet. Vatten sprids i stallarna under mycket högt tryck vilket skapar en kylande vattenånga. Fördelen är att det inte blir blött i stallet då vattnet förångas och endast kyler den omkringliggande luften.  

Ämnesord

Mjölk Stallbyggnad

Kontaktperson

Lasse Angantyr

Kommunikatör
lars.angantyr@ri.se
+46 10 251 39 02 

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Visa alla nyheter