Arbetsmiljö i grisstall

2024-04-10

Välmående grisar ger arbetsglädje, det visar en intervjustudie som Eva Göransson och Peter Lundqvist (2023) gjort inom svensk grisproduktion. Arbetsglädje är en viktig del av att vi ska vara motiverade att gå till arbetet och en annan del är att underlätta tunga och eventuellt riskfulla arbetsmoment. 

Varje dag som vi går till våra arbeten så vill vi känna arbetsglädje, det är viktigt för att vi ska trivas på arbetsplatsen och hitta motivation i vardagen på arbetet. Eva Göransson och Peter Lundqvist har gjort en intervjustudie gällande ”Arbetsförhållanden inom svensk grisproduktion – lantbruksföretagarnas perspektiv” (Rapport 2023:3) där 35 % av de tillfrågade grisföretagare svarat på en enkät för att undersöka hur de uppfattar arbetsmiljön.  I denna studie anger 71 % av de svarande att välmående djur ger mycket stor arbetsglädje. Detta är en bra grund att bygga en trevlig och attraktiv arbetsplats på, men det finns fler aspekter att ta hänsyn till för att skapa en arbetsplats dit personal söker sig och vill stanna kvar på. Att rekrytera personal kostar pengar och därför är det viktigt att skapa en arbetsplats som personalen trivs på så att de vill stanna kvar. I rapporten visar Göransson och Lundqvist flera svar som är viktiga att ta hänsyn till för den för den som tänker investera i ett nytt stall, investera i något nytt i grisproduktionen eller kanske bara för att förbättra i produktionen. Vad är värt att tänka på beroende på vilken fas grisgården är i? 

Grisar i stall
Foto: Lars Angantyr

Inom animalieproduktionen är det många av djurskötarna som är kvinnor, det kan vara värt att tänka på när vid val av inredning, den måste passa alla. Tillexempel är det många handtag till grindar som sitter högt, då kan det vara bra att prova på några olika modeller för att hitta den typ som passar för din personal. Ett annat exempel är att kontrollera att skyddsgrindarna inte är för höga så att personalen måste klättra på inredningen för att kunna utföra sitt arbete, tillexempel när suggor ska semineras eller personalen skrapar gödsel. En annan sak som tas upp som ett problem i rapporten är att de som tvättar stallarna med högtryckstvätt ibland tar en rem för att hålla handtaget inne. Då finns det en risk att om personen tappar greppet och lansen faller i golvet, då kan vattenstrålen från högtryckstvätten träffa någon som då kan får en skada. 

Rapporten tar upp flertalet problem, men ger också exempel på goda lösningar som grisföretagare angett. Ett tips är att samla alla anställda på gården och diskutera rapporten, för att se hur ni på gården kan arbeta med arbetsmiljön. På Prevents hemsida finns checklistor för att kontrollera arbetsmiljön, dessa kan vara ett stöd för att utvärdera arbetsmiljön. 

Länkar:

goransson-e-et-al-20230509.pdf (slu.se)

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön (prevent.se)

Ämnesord

Gris Stallbyggnad

Kontaktperson

Victoria Olin

Expert företagsekonomi
victoria.olin@ri.se
010-5165301

Relaterade nyheter

Gris

Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Visa alla nyheter