Två verktyg för bättre boxhygien hos slaktgrisar

2024-04-23

Boxhygienen hos slaktgrisar kan förbättras i ett konventionellt system med hjälp av duschning över gödselspalten eller en ökad lufthastighet på liggytan. Värmestressen hos grisarna kan även minskas under den varma perioden med hjälp av den här tekniken.

Grisar i klunga.
Foto: Lasse Angantyr

I Sverige är det vanligt att inhysa slaktgrisar i ett boxsystem, där golvet består av en tät liggyta och en dränerande gödselspalt. Det finns många fördelar med ett boxsystem men vissa grisproducenter upplever ett problem med att grisarna “vänder på boxen” och börjar gödsla på liggytan. Den vanligaste orsaken till att grisarna vänder på boxen under sommarhalvåret är på grund av värmestress, enligt en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). När temperaturen överstiger grisarnas termiska komfort så börjar de ligga på den kallaste delen av boxen, vilket oftast är gödselspalten. Grisarna kan då få för sig att börja gödsla på liggytan vilket kan resultera till en försämrad boxhygien och höga ammoniakhalter. Genom att blötlägga gödselspalten med hjälp av ett automatiskt system för att applicera en vattendimma från innertaket så kan boxhygienen förbättras och ammoniakemissioner minskas. Ytterligare kan man öka lufthastigheten på liggytan för att svalka grisarna och därmed förbättra boxhygienen.

Försöket utfördes på ungefär 1 900 slaktgrisar i ett konventionellt slaktgrisstall i södra Sverige under sommaren 2018 respektive 2019. I försöket placerade forskarna en “dusch” över gödselspalten och tilluftsdon över liggytan vinklat mot gödselspalten. I de avdelningar där en dusch monterades så skedde det ingen ökad lufthastighet. Forskarna observerade att grisarna låg i högre frekvens på liggytan och ammoniakemissionerna minskades med ungefär 45% när duschningen implementerades. När lufthastigheten ökades från 0,5 m/s till 1,0 m/s så började grisarna använda liggytan i högre frekvens och ammoniakemissionerna minskades med ungefär 13%.

Läs mer: Åtgärder för att förbättra boxhygien och reducera ammoniakemission i konventionella slaktgrisboxar (slu.se)

Ämnesord

Gris Stallbyggnad

Kontaktperson

Andreas Andersson

Expert stallbyggnad
andreas.l.andersson@ri.se
010-516 68 63

Relaterade nyheter

Gris

Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Visa alla nyheter