Effektivare hantering med elektronisk identifiering

2024-06-05

Nötdjur tittar in i kameran.
Med elektroniska öronmärken minskar risken för tappade märken.

Elektronisk identifering (EID) med hjälp av RFID kan underlätta och effektivisera arbetet I lamm, mjölk och nötköttsproduktionen. Tekniken bygger på en lågfrekvenssignal och är ISO standardiserad vilket gör att den inte är bunden till något särskilt företag eller varumärke. Märket är litet och runt och innehåller ett litet chip (samma som används för hund och katt medn som då sätts under huden). Med hjälp av en handhållen eller stationär avläsare, läser den av vilket djur som passerar. Handhållaren sträcker sig ca 25 cm och den stationära avläsaren ca en meter.  

Avläsaren kan med hjälp av bluetooth kopplas till annan utrustning som tex vågar. Insamlad data kan även tankas över till PC via USB.  

Nils Johansson, Tveta Lamm &Lantbruk, vittnar om de många fördelarna med elektronisk identifiering I sin produktion. Nils använder handläsaren vid dräktighetsundersökning och rapporterar direkt I handläsaren hur många lamm tackan väntar, när det sedan är dags för lamning vet han på en gång hur många lamm han kan förvänta sig att tackan ska få när han läser av hennes öronnummer med handläsaren.  

Han kan numera själv hullbedöma och registrera hull direkt I handläsaren samtidigt och han kan förprogrammera handläsaren och vågen så att han enkelt kan gruppera djur direkt vid vägning. En annan fördel är att det går mycket snabbt att väga, ca 200 lamm I timmen hinner han med och kan sedan följa upp tillväxten för att sortera och gruppera inför slakt.  

Försök har även gjorts med EID vid lastning av grupper med djur som tex ska på slakt. Här undersöker man möjligheterna att vidareutveckla EID så att man säkerställer att alla djur registreras och även fånga upp de djur som saknar märkning ska fångas upp och flaggas så att djurskötaren får chans att rätta till det.  

Att väga och följa upp vikt och tillväxt är A och O I både lamm och nötköttsproduktion och avgörande för att kunna optimera sin produktion och skicka rätt djur på slakt vid rätt tidpunkt.  

En handhållen läsare effektiviserar manuell vägning men det finns även automatiska lösningar på marknaden. En våg med en stationär avläsare som djuren passerar dagligen ger säkrare mätvärden, då man får många mät-tillfällen och möjliggör noggrann uppföljning av tillväxten så att man kan planera slakten av individuella djur på ett optimalt sätt. En annan fördel med automatisk vägning är att djuren blir vana med att gå genom vågen, de stressar inte upp sig och det ger en säkrare arbetsmiljö då man slipper hantera och fösa djuren igenom vågen. Vikterna kan djurhållaren få hjälp med at ha koll på och följa upp med typer av appar och managementprogram som är kopplade till våg-utrustningen. 

Informationen inhämtades under Gröna mötens lunchseminarie 2024-04-25 om elektronisk identifiering, I samverkan med SmartAgri och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Presenterade gjorde, förutom Nils Johansson, även Magnus Larsson och Jonas Lundin från OS ID Stallmästaren och Fredrik Helgodt från Hencol, två företag inom teknik och management med EID lösningar.  

Kontaktperson

Elisabeth OHara

Expert nöt
elisabeth.ohara@ri.se
010-516 59 46

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Gris

Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Foder Gris

Ensilage i foderstaten till slaktgrisar

Läs mer
Visa alla nyheter