Handfasta råd för ökad djurvälfärd

2024-06-20

Det finns mycket forskning och information om hur du som lantbrukare ska arbeta för en god djurvälfärd, men den kan ofta vara svår att både hitta och värdera.  RISE arbetar med projektet ”Informationsaktiviteter för ökad djurvälfärd inom lantbruket”, som har som mål att göra information tydlig och lättillgänglig. Syftet är att det ska ge lantbrukarna handfasta tips för hur man ska göra för att djuren ska ha det riktigt bra.

4 snabba om gödsel och kor | RISE

Hur rena våra nötkreatur är påverkar inte bara djurens välfärd utan även arbetsmiljö, livsmedelshygien och konsumentförtroendet. Här hittar du information om hur du förebygger smutsiga djur och vilka positiva effekter det får både för djuren och gårdens ekonomi. 

Nötkreatur producerar stora mängder gödsel varje dag, vilket ställer höga krav på våra rutiner, stallar och utgödslingssystem. Vad kan du göra för att undvika smutsiga djur?

Projektet finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och pågår till slutet på 2024. Under 2023 har arbetet i projektet bestått av kartläggning och sammanställning. Under 2024 fortsätter det arbetet samtidigt som vi också arbetar med att sprida det material vi tagit fram.

För att läsa mer:

Rena kor i stallet | RISE

Ekonomi att hålla dina djur rena – Kunskapsnav animalieproduktion | animalienavet.se

Ämnesord

Ekonomi Nöt

Kontaktperson

Victoria Olin

Expert företagsekonomi
victoria.olin@ri.se
010-5165301

Relaterade nyheter

Bete Får/lamm Mjölk Nöt

Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Läs mer
Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Visa alla nyheter