Ensilage i foderstaten till slaktgrisar

2024-05-06

Det finns många fördelar med att använda ensilage i foderstaten till slaktgrisar. Dels är det ett fodermedel som kan produceras lokalt då förutsättningarna för odling i Sverige är god, dels att vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Ensilage kan inte konsumeras av människor men dess aminosyraprofil passar grisens behov. Frågan är hur utfodring med ensilage påverkar slaktgrisens produktivitet i avseende på tillväxt och slaktresultat samt djurvälfärden.

Ensilagebalar på ett fält
Foto: Lars Angantyr

I Johanna Fridmans doktoravhandling ”Ley crop silage in diets to fattening pigs, 2023” har man bland annat gjort försök där man utfodrat grisar med ensilage i olika former och jämfört daglig tillväxt. Man delade upp grisar (30–110 kg) i fyra grupper; en grupp med kontrollfoder (kommersiellt slaktsvinsfoder utan ensilage), en grupp med fullfoder med färskt hackat ensilage, en grupp med fullfoder med intensivt behandlat ensilage samt en grupp med pelleterad ensilage blandat med kommersiellt foder.  Resultaten visar att grisar som fick ensilage generellt växte bra men att tillväxten med pelleterad ensilage var den högsta. Grisarna som fått det intensivt bearbetade ensilaget växte lika bra som de som fått kontrollfoder medan grisarna utfodrade med färskt ensilage hade den lägsta dagliga tillväxten. Dock låg den lägsta tillväxten i nivå med den genomsnittliga tillväxten för grisar för året då studien utfördes. 

Man tittade även på slaktresultat där slaktvikten var högst för de grisar i gruppen med pelleterat ensilage än för de som fått fullfoder med färskt ensilage. Grisarna i kontrollgruppen hade högre slaktutbyte än grisarna i de båda grupperna med fullfoder. Köttprocenten var i samma nivå i de fyra grupperna.

I en annan studie, i samma avhandling, tittade man på beteende och maghälsa hos grisar 30 – 70 kg, uppdelade i en grupp med kontrollfoder utan ensilage, en grupp med pellets av torkat och malt ensilage med kommersiellt foder samt en grupp med fullfoder med hackat ensilage blandat med kommersiellt foder. Resultaten från denna studie visade att grisar som fick fullfoder med färskt ensilage var mer aktiva med födosöksbeteenden än grisar som utfodrats med pelleterat ensilage och kontrollfoder. Man såg även att utfodring med färskt ensilage minskade både magsår i magslemhinnan samt ammoniakavgången från färsk gödsel. Dessa resultat visar på en potential att med ensilage i foderstaten kan öka djurvälfärden och även miljöbelastningen. 

Referenser:

Ley crop silage in diets to fattening pigs – How does it affect pig performance, nitrogen utilization, health and behaviour? Johanna Friman, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Nutrition and Management, Uppsala, 2023

Ämnesord

Foder Gris

Relaterade nyheter

Gris

Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

Läs mer
Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Foder Gris

Mykotoxiner och dess påverkan på gris

Läs mer
Visa alla nyheter