Behovet att anställa arbetskraft smyger sig ofta på. Som företagare ser man att fler och fler saker prioriteras bort och tiden räcker inte riktigt till för att ta nästa steg i att utveckla företaget. Då är det dags att räkna på om företaget bär en anställd. En heltidsanställd kostar runt 30 000 till 35 000 kronor per månad.

När det är tid att analysera vilket utrymme det finns i företaget för att anställa någon, finns det några frågor att börja med utifrån den arbetsbelastning som finns i företaget: 

  • Är behovet konstant under hela året eller är det säsongsbetonat?
  • Om behovet är konstant under hela året, är det en hel- eller deltidsanställd som behövs?
  • Behövs hjälpen bara vid enstaka tillfällen, då kan en timanställd vara alternativet 

Denna artikel beskriver hur lagstiftningen ser ut och i slutet på artikeln finns länkar för att läsa mer. Lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att det finns utrymme för att göra egna avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För de företag som är kopplade till ett kollektivavtal så finns dessa överenskommelser reglerade i dessa avtal. I de fall som överenskommelser inte finns, gäller lagstiftningen. Tänk på att alltid skriva ett anställningsavtal, för mer information om vad som gäller se Lagen om anställningsskydd. Lantbruksföretag kan bli medlemmar i Gröna arbetsgivarna och då finns det stöd och rådgivning gällande de regler som gäller arbetskraft. 

Kostnader för anställd

Grundkostnaden för en anställd är lönekostnaden, utöver detta tillkommer kostnad för tillexempel arbetskläder och diverse förmåner. Nedan finns de kostnader som är kopplade till lönen. Månadslönen i exemplet nedan är 30 200 kronor per månad vilket är den genomsnittliga lönen för en djurskötare (ref. SCB lönestatistik). Till detta kan det tillkomma kostnad för obekväm arbetstid. Utöver lönen så finns det en lagstadgad semesterrätt på 25 dagar per år. Enligt lag ska semesterersättning utbetalas under semestern, det är en extra ersättning som betalas ut ovan på lönen. Lagen säger att semesterersättningen är 0,43 %, men enligt de flesta avtal som görs sätts denna till 0,8%. Enligt exemplet nedan blir det 3 247 kronor per år fördelat på 25 dagar, vilket ger en extra utbetalning på cirka 130 kronor per semesterdag. 

I lagen finns det inget krav på att arbetsgivaren ska sätta av pengar till Tjänstepension, men brukligt är att sätta av minst 4,5% av lönen och enskilda överenskommelser kan ske. I kollektivavtal finns Tjänstepension med som centralt förhandlad ersättning.

Uträkning årskostnadSumma per år
Månadslön30 200 kr x 12 mån362 400 kr
Semesterersättning*
Betalas ut i samband med att semestern tas ut
30 200 x 0,43% x 25 semesterdagar3 247 kr
Arbetsgivaravgift**
För närvarande 31,42%
(362 400 kr + 3 247 kr) x 31,42%114 886 kr
Avsättning till tjänste- /avtalspensionVarierar enligt avtal, här satt till 5%(362 400 kr + 3 247 kr) x 5%18 282 kr
Summa kostnad per år498 815 kr
Summa kostnad per månad: 498 815 kr/ 12 månader = 38 052 kr
*Semesterersättningen i uträkningen ovan avser att en anställd ett helt semesterår. 
**Arbetsgivaravgiften är lägre för de som uppnått en ålder av 66 år, se Skatteverket vad som gäller.

Obekväm arbetstid och Övertidstillägg

Ersättningsnivån för obekväm arbetstid och övertidstillägg finns förhandlad i kollektivavtalen och finns inte reglerad i lagstiftningen. För de företag som står utanför kollektivavtal så förhandlas dessa mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning. 

Semester

Semesteråret löper från den 1 april till 31 mars, det är under denna tid som den anställde tjänar in sin semester, de 25 dagarna som finns lagstadgade. Semestern tas vanligtvis ut året efter intjäningen. Om den anställde inte varit anställd hela året så delas semestern in i obetalda och betalda semesterdagar. För att räkna ut hur många betalda dagar som den anställde har rätt till räknas alla dagar i månaden från första dagen i anställningen fram till 31 mars. Om den anställde börjar sin anställning 15 juli, då är det 260 dagar fram till 31 mars. Uträkningen görs enligt nedan:

260 dagar / 365 dagar x 25 semesterdagar = 17,8 dagar, avrunda alltid uppåt vilket ger 18 betalda semesterdagar

Om anställningen börjar innan den 31 augusti har den anställde alltid rätt till de 25 semesterdagar under innevarande semesterår, det vill säga fram till den 1 april. I exemplet ovan betyder det att den anställde har 18 betalda dagar och 7 obetalda semesterdagar under nästkommande semesterår. Arbetsgivaren kan aldrig kräva att den anställde ska ta ut obetalda semesterdagar. I de fall anställningen påbörjas efter den 31 augusti har arbetstagaren endast rätt till fem dagar enligt semesterlagstiftningen innevarande semesterår.  

Enligt semesterlagstiftningen så har en anställd rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under juni till augusti om inte arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om något annat. Arbetsgivaren och arbetstagaren bör komma överens om hur semesterveckorna ska förläggas, men det är alltid arbetsgivaren som avgör hur semestern fördelas i slutändan. Rätten till semester i 25 dagar gäller även deltidsanställda. Se länk nedan till semesterlagstiftningen för att läsa mer om vilka regler som gäller.

Läs mer här:

Lönestatistik – Hur mycket tjänar…? (scb.se)

Semesterlag (1977:480) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Arbetsgivaravgifter | Skatteverket

Gröna arbetsgivare (grona.org)

Kontaktperson

Victoria Olin

Expert företagsekonomi
victoria.olin@ri.se
010-5165301

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Nöt

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

Läs mer
Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ekonomi Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Från noll till 100 på 40 år

Läs mer
Ekonomi

Vad kostar det att ha anställda?

Läs mer
Visa alla nyheter

Senaste nyheterna

Allmänt Ekonomi Nöt

20 juni

Nyhetsbrev nr 3 ute nu

I Navets tredje nyhetsbrev kan du läsa om hur du möter oss i Borgeby på Borgeby fältdagar, lite mer om projektet om djurvälfärd och om kunskapsrundan som ska hållas där. Om du inte får vårt nyhetsbrev i din brevlåda kan…

Läs mer

20 juni

Handfasta råd för ökad djurvälfärd

Det finns mycket forskning och information om hur du som lantbrukare ska arbeta för en god djurvälfärd, men den kan ofta vara svår att både hitta och värdera.  RISE arbetar med projektet ”Informationsaktiviteter för ökad djurvälfärd inom lantbruket”, som har som…

Läs mer
Allmänt

12 juni

Borgeby fältdagar bjuder på kunskapsrunda

I samband med Borgeby fältdagar har Kunskapsnav animalieproduktion, tillsammans med övriga lantbruksnav satt samman en kunskapsrunda. Syftet är att besökarna på fältdagarna ska få en chans att möta de fyra olika aktörer som jobbar med kunskapsutveckling inom svenskt lantbruk. Det…

Läs mer