Tydliga mål ger effektiv produktion på grisgård

2024-06-10

Vid Sveriges Grisföretagares årsstämma presenteras enligt tradition topplistor för svensk grisproduktion gällande smågris-, slaktgris- och livsvinsproduktion baserat på siffor från produktionsuppföljningsprogrammet WinPig. Årets vinnare presenterades i Helsingborg den 28 maj. 

Produktionsuppföljning

Produktionsuppföljning är en viktig del i att förbättra produktionsresultaten och för att aktivt kunna följa upp effekter av insatta åtgärder. Produktionsuppföljningen ger en bra överblick till att identifiera de delar som behöver förbättras. Resultat av produktionsuppföljning har även en viktig roll för forskning samt vilka områden man ska titta närmare på för ett bättre rådgivningsunderlag. 

Resultat smågrisproduktion 2023

 Medel topplistaMedel alla besättningar
Producerade grisar per årssugga32,628,5
Levande födda per kull15,815,6
Avvanda per kull14,013,1
Dödlighet före avvänjning, %11,116,1
Dödlighet efter avvänjning, %1,02,3
Grisningsprocent93,287,6
Improduktiv tid, dagar8,914,7

Vinnare smågrisproduktion: Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge

Blackert Lantbruk AB tar hem förstaplatsen på listan över tio i topp 2023 men besättningen har varit med på listan sedan 2015. Att under så många år leverera på topp med bra resultat visar på en långsiktighet gällande produktionen. 

Vad är hemligheten bakom att hålla sig kvar på listan under en sådan lång tid? 

Att ha samma personal under en längre tid, en personalstyrka som håller ambitionerna uppe och har en strävan att hela tiden bli bättre. Att personalen även är tävlingsinriktad kan bidra till de goda resultaten. Jeanette och Hans berättar att det är viktigt att sätta mål och dessa mål sätter de tillsammans med personalen för att skapa en delaktighet. Blackert jobbar ständigt för förbättringar och är noga med alla delar i produktionen; allt från avel till foder. Alla dessa delar följs noggrant upp och det finns tydliga rutiner för allt de gör.

Blackert har under åtta år ökat med 5,4 grisar per sugga och år. Vilka utmaningar ligger bakom resultatökningen? 

Ventilationen och luften i stallarna! Stallarna är inte byggda för så många grisar och den utökade beläggningen ställer högre krav på ventilationen. Utmaningen som besättningen arbetat med, och ett arbete som fortfarande pågår, är att öka antalet födda smågrisar och sänka dödligheten. 

Gränserna för vad våra suggor klarar flyttas hela tiden och tidigare var besättningens krav 12 fina avvanda grisar, idag är det 14 fina grisar och det är inte ovanligt att de avvänjer 16 fina grisar.

Resultat slaktgrisproduktion 2023

 Medel topplistaMedel alla besättningar
Tillväxt, gram per dag1066,51002,0
Foderförbrukning, MJ NE per kg tillväxt22,924,7
Klassning, %58,758,4
Dödlighet, %1,21,7

Vinnare slaktsvinsproduktion: Bröttorps Gård AB, Daniel Henrixson, Rockneby

Vinnare livsvinsproduktion: Bällsta Lantbruk AB, Niklas Gustavsson, Köping. Hela listan med resultat för både smågris-, slaktgris- och livsvinsproduktion finns på Gård & Djurhälsans hemsida. Där kan man även läsa om varför besättningarna tycker det är viktigt med produktionsuppföljning. 

Fördelarna med produktionsuppföljning ur besättningarnas perspektiv

Från smågrisproduktionen anger besättningarna att de får en översikt av produktionen, att de kan sätta mål som man kan följa upp, att man har möjlighet att se förändringar över tid, att kunna analysera bra och dåliga trender samt att det är ett bra sätt att mäta resultat i besättningen. 

I slaktgrisbesättningarna ser man också att överblicken av produktionen och vad förändringarna ger för resultat som några av de viktiga delarna med produktionsuppföljningen, men även att det ger ett bra beslutsunderlag, att det ger en överblick av ekonomin i besättningen med intäkter och kostnader samt att man kan se vad förändringar ger i kronor och ören. Någon av besättningarna anger också att programmet är motivationshöjande att kunna förbättra sig.

Högeffektiv grisproduktion ur en rådgivares perspektiv

Under Sveriges Grisföretagares stämma höll Jessica Sandberg, Griskonsult, en föreläsning med rubriken Svinbra framgång – lär dig hemligheterna bakom högeffektiv grisproduktion.

Precis som några av besättningarna på topplistorna betonade Jessica Sandberg vikten av att ha tydliga mål och fasta rutiner samt att man sedan kontinuerligt följer upp målen för att veta om man är på rätt väg.  

Några punkter Jessica nämnde som gemensamt för högpresterande besättningar:

  • Att ställa höga krav på avel och selektion resulterar i hållbara suggor med goda modersegenskaper. Genom att slakta ut suggor med anledning av dåliga produktionsresultat har man möjlighet att öka produktiviteten
  • Arbete med förebyggande hälsoarbete ger en god djurhälsa för höjd prestationsförmåga 
  • Att ha koll på fodret ger en stor påverkan på produktionen: rätt anpassat foder till rätt djurkategori, kontroll över foderhygien och uppföljning av foderförbrukningen

Jessica lyfte även vikten av tydligt ledarskap och engagemang för sina medarbetare; att engagerade ägare med full koll på sin produktion är ett vinnande koncept!

Hur kan kunskapsnavet vara med och förbättra svenska grisproducenters resultat? 

– Att kunskapsnavet belyser vikten av att göra fullständig produktionsrapport, analysera siffror och sätta mål, säger Jessica Sandberg. Även att uppmuntra gårdar till utbildning, både av anställda och ägare.

Jessica ser problem som uppstår gällande ledarskap när en lantbrukare expanderar och bygger ut och får anställda. Detta kan åtgärdas med till exempel ledarskapsutbildning. 

Referens: 

Gård & Djurhälsan

Ämnesord

Gris

Kontaktperson

Maria Eriksson

Expert gris
maria.eriksson@ri.se
010-516 65 37

Relaterade nyheter

Får/lamm Gris Mjölk Nöt

Effektivare hantering med elektronisk identifiering

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Foder Gris

Ensilage i foderstaten till slaktgrisar

Läs mer
Foder Gris

Mykotoxiner och dess påverkan på gris

Läs mer
Visa alla nyheter